Hoe ga jij om met energie?

Energie

Ben jij bereid om meer te betalen voor duurzame energie?

Kies!

En vergelijk jouw keuze met die van anderen.

De meeste elektriciteit in Nederland wekken we op in centrales die gas of kolen verbranden. Maar een groeiend deel komt uit duurzame bronnen, zoals windenergie. Jij kiest voor deze groene stroom, en wij beleggen er graag in. Lees er hieronder meer over.

De meeste elektriciteit in Nederland wekken we op in centrales die gas of kolen verbranden. Maar een groeiend deel komt uit duurzame bronnen. Zodat steeds meer mensen groene stroom kunnen kiezen. Lees hieronder hoe ABP in duurzame energie investeert.

De meeste elektriciteit in Nederland wekken we op in centrales die gas of kolen verbranden. Maar een groeiend deel komt uit duurzame bronnen. De prijs van deze energie zal daarom dalen. Lees hieronder hoe ABP in duurzame energie investeert.

Weet jij…

… hoeveel procent duurzame, schone energie Nederland nu opwekt?

Laat zien

6%

De overheid heeft met ruim 40 bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie. In 2023 moeten we 16% van onze energie duurzaam opwekken. De schone energie die we zelf opwekken maakt ons minder afhankelijk van olie en gas. En zorgt ervoor dat we als land veel minder CO2 uitstoten.

Bron: natuurenmilieu.nl

Volgende

… hoeveel windparken op zee er nu in Nederland zijn?

Laat zien

4

Nederland heeft nu vier ‘parken’ met windturbines op zee, en er is één nieuw park in aanbouw. In totaal kunnen deze vijf windparken jaarlijks ruim een miljoen huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien.

Bron: natuurenmilieu.nl

Vorige

Volgende

… hoeveel Nederlandse huishoudens nog vóór 2023 kunnen draaien op energie van windturbines op zee?

Laat zien

5 miljoen

Een fors deel van de duurzame energie die we de komende jaren in Nederland gaan opwekken, komt van windturbines op zee. In 2023 zal het vermogen van die windparken zo’n 4500 megawatt (MW) zijn. Dit betekent dat ongeveer vijf miljoen huishoudens kunnen draaien op ‘zeewind’.

Bron: natuurenmilieu.nl

Vorige

Infographic Energie
a
b
c

Onze missie: klimaatverandering tegengaan door meer te beleggen in schone energie

Onze duurzame keuzes

Hoe wij de opwarming van de aarde tegengaan

Bekijk de animatie of luister de audiotranscriptie.

Bekijk de animatie of luister de audiotranscriptie.

De cijfers

Hoe duurzaam belegt ABP?

Wil je meer weten over het beleggingsbeleid? Download dan ons jaarverslag.
Duurzaam en verantwoord beleggen 2017

Moet de CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille in 2020 lager zijn dan in 2014
Moet de CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille in 2020 lager zijn dan in 2014
Hebben we eind 2017 belegd in duurzame energie
Hebben we eind 2017 belegd in duurzame energie
… willen we in 2020 belegd hebben in duurzame energie (5 keer zoveel als in 2014)
… willen we in 2020 belegd hebben in duurzame energie (5 keer zoveel als in 2014)
… hebben we eind 2017 belegd in bedrijven die via hun producten of diensten helpen bij het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen
… hebben we eind 2017 belegd in bedrijven die via hun producten of diensten helpen bij het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen
…willen we in 2020 belegd hebben in oplossingen voor maatschappelijke en milieuproblemen (2 keer zo veel als in 2014)
…willen we in 2020 belegd hebben in oplossingen voor maatschappelijke en milieuproblemen (2 keer zo veel als in 2014)
Energie - tankstation
Goed voorbeeld

Energiewereld van binnenuit veranderen

Energiegiganten krijgen nogal eens de wind van voren over hun rol bij klimaatverandering. Als grote belegger spoort ABP hen om aan een meer duurzame koers te varen. Zoals het Amerikaanse ExxonMobil.
Energie - boorstation

ABP is al jaren in gesprek met ExxonMobil over het klimaat. Langzaam maar zeker boeken we vooruitgang. Zo hebben we samen met andere beleggers in 2017 iets belangrijks afgedwongen: het bedrijf moet voortaan elk jaar aangeven in hoeverre zijn beslissingen passen binnen de klimaatafspraken van Parijs. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde temperatuurstijging (liefst ruim) onder de twee graden blijft.  

Als belegger willen we meerdere dingen van ExxonMobil. Natuurlijk moet het een winstgevend bedrijf zijn, zowel nu als in de toekomst. Daarnaast willen we dat het bedrijf zijn investeringsbeslissingen toetst aan de klimaatdoelstellingen die we wereldwijd hebben afgesproken. Bij zijn strategie moet ExxonMobil uitgaan van de doelstelling van het klimaatakkoord: een lagere stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Dat betekent dat investering in nieuwe oliebronnen bijvoorbeeld niet meer interessant kunnen zijn.  

Het succes bij ExxonMobil laat zien dat we als kritische aandeelhouders iets kunnen bereiken. Natuurlijk zijn we nog niet klaar, de dialoog gaat door. Ook bij andere bedrijven. We blijven erop hameren dat energiebedrijven meer rekening gaan houden met de gevolgen van klimaatverandering voor hun langetermijnstrategie.

Energie - gletsjer
Pagina delen: