Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op belangrijkekeuzes.nl

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de site.

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat de site goed functioneert en dat berichten die je via de site aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren je om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de sites haalt.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.