Het verschil maken in duurzaam beleggen? Samenwerken!

Het verschil maken in duurzaam beleggen? Samenwerken!
Nieuws ABP

Je steentje bijdragen aan een betere wereld kan als individu. Maar het zijn grote organisaties en overheden die écht impact kunnen maken. ABP neemt die maatschappelijke verantwoordelijkheid door steeds duurzamer te beleggen. Hiermee dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Maar dat kunnen we niet alleen. Om deze ontwikkelingsdoelen in 2030 te kunnen halen, is slimme samenwerking tussen pensioenfondsen, overheden, wetenschap én bedrijfsleven hard nodig. Tijdens de bijeenkomst Werk maken van beleggen in SDG’s op 10 september voegden we de daad bij het woord.

Het juiste moment

‘Het is niet te vroeg. En zeker niet te laat. Het moment is nú.’ Minister Sigrid Kaag, te gast als spreker tijdens het evenement, omschrijft het treffend. Ze doelt hiermee op de samenwerking tussen organisaties en overheden die nodig is om de SDG’s in 2030 te kunnen halen. Deze ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties werden in 2015 door 193 landen ondertekend en vormen de wereldwijde duurzaamheidsagenda voor de komende 12 jaar op het gebied van onder meer armoede, klimaatverandering en ongelijkheid. De doelen – het zijn er 17 – vormen ook een leidraad voor het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP.

Innovatieve krachtenbundeling

Die samenwerking waar de minister op doelt? Die vindt gelukkig plaats op steeds grotere schaal. Om een idee te geven: samen met PGGM ontwikkelde APG een methode om te bepalen hoe een belegging bijdraagt aan de SDG’s. ‘Een mooi voorbeeld van innovatieve krachtenbundeling’, vertelt Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van ABP. ‘Maar willen we als pensioenfonds echt het verschil maken, dan moeten we de samenwerking met elkaar én andere organisaties nog intensiever opzoeken.’

Peter Bakker, president van de World Business Council for Sustainable Development, ook aanwezig tijdens het evenement, vertelt hoe: ‘Willen we de ontwikkelingsdoelen halen, dan is het nodig dat bedrijven die de SDG’s omarmen, deze integreren in hun strategie. Tegelijkertijd zullen kapitaalmarktspelers de SDG’s in hun waarderingsmodellen moeten integreren. Stemmen we dat goed af, dan kunnen we echt schaal bereiken.’

Drukbezocht

En dat veel mensen het daarover eens zijn, blijkt wel op 10 september. De bijeenkomst, georganiseerd door ABP, wordt drukbezocht. De zo’n 150 aanwezigen zijn afkomstig uit het gehele maatschappelijke veld: van het bankenwezen tot de overheid, en van pensioenfonds tot de wetenschap. Dagvoorzitter Harm Edens praat het programma enthousiast aan elkaar. Sprekers zijn onder meer ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool, Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans, Peter Bakker van de World Business Council voor Sustainable Development en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

Uitwisseling van ideeën

‘Kijken we naar de toekomst’, vertelt Kaag, ‘dan is er per SDG nog heel veel nodig. Politieke wil, investeringen, technische kennis en bovenal: constante samenwerking en uitwisseling van ideeën’. Dat we daarin belangrijke stappen zetten, wordt onderstreept door de lopende samenwerkingsverbanden. En, minstens zo belangrijk, door het enthousiasme van de aanwezigen tijdens de bijeenkomst. Ook een belangrijk doel.

Meer weten over de bijeenkomst ‘Werk maken van beleggen in SDGs?’ Bekijk de compilatievideo hieronder.